İSG Politikamız

Önce Emniyet

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,
     
  2. Tüm faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamak,
     
  3. İş  kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum seviyede olmasına öncelik vermek,
     
  4. Tüm firma çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.