Kalite Politikamız

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Önemsediklerimiz
 1. Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama  aşamalarında Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş sistemi  etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak,
   
 2. "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetler de "Müşteri Odaklılığı" düsturunu geçerli kılmak,
   
 3. Tüm faaliyetlerde "Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al" döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,
   
 4. Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
   
 5. İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
   
 6. Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla  gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
   
 7. İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri  devreye sokmak,
   
 8. Tedarikçi ve alt yüklenicilerimiz için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin arttırılmasını sağlamak.