Çevre Politikamız

İnsana Saygı ve Çevre Duyarlılığı

Omega Mühendislik Çevre Politikası
  1. Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,
     
  2. Tüm faaliyetler esnasında çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla riskleri belirlemek  ve buna uygun tedbirler almak, uygulamak,
     
  3. Tüm faaliyetlerde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, meydana gelebilecek tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutmak,
     
  4. Tüm faaliyetlerde uygulanacak sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirletme risklerini azaltmak ve olası kirliliğin yayılmasını önlemek.